Selasa, 29 November 2011

Ciri-ciri tulisan pelajar pemulihan

1. Kaku dan keras


2. Menulis dengan salah arah.
    Contoh: huruf j ditulis dengan cara dari bawah ke atas.


3. Huruf tidak sama saiz atau tinggi. Tulisan bercampur saiz kecil dan besar. 
    Contoh : meja


4. Tulisan menaik dan menurun


5. Tidak menyalin atau menambah sesuatu huruf yang ada dalam perkataan. 
    Contoh : bakul > bkul  atau basikal > bassikal


6. Tiada jarak antara satu perkataan dengan perkataan yang lain.
    Contoh : Abusedangmembacabuku. 


7. Campuran huruf besar dan huruf kecil.
    Contoh : Abu seDang memBaca buKu.


8. Pembalikan huruf.
    Contoh : baju > daju


9. Tulisan 'ketar'. Bentuk tulisan seperti ditulis ketika cuaca sejuk melampau. Kadang- 
    kadang tulisan tidak bercantum.
    Contoh : Huruf k ditulis dalam bentuk l <. Huruf d menjadi c l


10. Maksud perkataan tidak dapat dikenali.
     Contoh : sdhkllgd


11. Menulis di atas garisan.


12. Menulis songsang dari kanan ke kiri.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan