Selasa, 29 November 2011

Bentuk tulisan yang baik

 Kemahiran menulis melibatkan keupayaan “ melukis” huruf-huruf, mengeja sera membaca. Kualiti prestasi menulis bergantung pada penguasaan pergerakkan psikomotor pada tempat otak memproses bunyi kepada simbol-simbol huruf manakala tangan pula “menyatakannya” di atas kertas dalam bentuk penulisan.
Ciri-ciri tulisan yang baik :
1.Huruf ditulis mengikut arah dan tertib yang betul
     a.Arah lawan jam. Contoh huruf a, c, d, e, g dan q
     b.Arah ikut jam seperti b, m, n, p dan r
     c.Arah menegak/ mendatar seperti k, i, t, K, H dan T
     d.Chevron seperti huruf W, M dan N
     e.Campuran 1) dan 2) seperti huruf s
     f.Tiga suku tinggi seperti huruf t
     g.Pergerakan dari kiri ke kanan
2.Bentuk huruf yang kemas, bulat, tegak dan betul
3.Jarak huruf-huruf yang membentuk perkataan adalah seragam iaitu tidak terlalu rapat, bertindih atau terlalu  jauh
4.Ada keseragaman jarak antara satu perkataan dengan perkataan yang lain.
5.Menulis mengikut  garisan-garisan yang ditentukan. Tidak melampaui garisan bagi perkataan-perkataan tertentu
6.Tidak mencampur adukkan huruf kecil dan huruf besar
7.Menulis dari arah kiri ke kanan
8.Tidak meninggal atau menambah huruf dalam perkataan

Ciri-ciri tulisan pelajar pemulihan

1. Kaku dan keras


2. Menulis dengan salah arah.
    Contoh: huruf j ditulis dengan cara dari bawah ke atas.


3. Huruf tidak sama saiz atau tinggi. Tulisan bercampur saiz kecil dan besar. 
    Contoh : meja


4. Tulisan menaik dan menurun


5. Tidak menyalin atau menambah sesuatu huruf yang ada dalam perkataan. 
    Contoh : bakul > bkul  atau basikal > bassikal


6. Tiada jarak antara satu perkataan dengan perkataan yang lain.
    Contoh : Abusedangmembacabuku. 


7. Campuran huruf besar dan huruf kecil.
    Contoh : Abu seDang memBaca buKu.


8. Pembalikan huruf.
    Contoh : baju > daju


9. Tulisan 'ketar'. Bentuk tulisan seperti ditulis ketika cuaca sejuk melampau. Kadang- 
    kadang tulisan tidak bercantum.
    Contoh : Huruf k ditulis dalam bentuk l <. Huruf d menjadi c l


10. Maksud perkataan tidak dapat dikenali.
     Contoh : sdhkllgd


11. Menulis di atas garisan.


12. Menulis songsang dari kanan ke kiri.

Ahad, 27 November 2011

Ciri-ciri cara murid pemulihan membaca.


KONSEP PENDIDIKAN PEMULIHAN

Dalam proses Pendidikan , Pendidikan Pemulihan Khas ialah :
“ Satu perkhidmatan yang diadakan khusus untuk murid–murid yang menghadapi kesulitan pembelajaran khususnya dalam menguasai satu-satu kemahiran membaca, menulis dan mengira sebagai asas menjadi Fokus Kurikulum Baru Sekolah Rendah”